zondag 16 juni, 04:27:49

Meetapparatuur

23De kleine thermometerhut “Meteoshield Pro” van BARANI DESIGN met een geïnstalleerde meetprobe


Update 23 mei 2024
Update 17 mei 2024
Update 8 mei 2024
Update 24 april 2024

De voorbije jaren, tot nu: Barani Design…

Sedert de start van ons netwerk werd gebruik gemaakt van de "Meteohelix IoT Pro" van de Slovaakse fabrikant Barani Design. In het jaar 2023 telden we een totaal van net geen 100 weerstations in ons netwerk. De stations zijn compact, betaalbaar voor de weerliefhebber, in tegenstelling tot de professionele meetapparatuur dat een merkelijk steviger prijskaartje heeft. De specificaties die door de fabrikant worden opgegeven lijken ook zeer goed te zijn. Er wordt gezwaaid met de slogan “dat deze getest zijn door het KMI”. Ter info: het KMI gebruikt deze enkel voor het meten van temperatuur in hun klimatologische netwerk.

Voor het meten van de neerslag is er de regenmeter “MeteoRain” (via een kabel gekoppeld aan de Meteohelix); daarnaast bestaat ook de MeteoRain IoT die enkel de gegevens van de regenmeting doorstuurt via het Sigfox netwerk.

Naast de Meteohelix en MeteoRain heeft de fabrikant ook de “MeteoWind IoT” in hun gamma. Zoals de naam het laat vermoeden dient het apparaat voor het meting van de windsnelheid en -richting.

Tot zover echter de goed-nieuws-show. Na drie jaren gebruik kennen we ondertussen de goede, maar jammer genoeg nog beter de negatieve punten van deze apparatuur. Met spijt in het hart moeten we zeggen dat de negatieve punten naar onze mening toch vrij zwaar doorwegen in vergelijking met de positieve punten. We maken even de balans op van onze ervaringen in de afgelopen 3 jaar:
 

BARANI METEOHELIX - METEOWIND - METEORAIN

Positief

Negatief

Het shield van de Meteohelix is compact, gemakkelijk te installerenIn de voorbije periode 55 defecten op bijna 100 stations. Voor ons dit dit cijfer hoog, véél te hoog, zelfs voor een product dat nog maar voor korte tijd in de markt werd gezet is dit onaanvaardbaar veel.
Het shield is passief, wat wilt zeggen: je hebt geen ventilator nodig om goede temperatuurmetingen te kunnen doen. Dus geen slijtage en geen energieverbruik. De gemeten temperatuurafwijkingen bij sterke zonnestraling en weinig wind zijn vrij klein, dus zeer goed. Dat is ook wat de testen van het KMI in 2017 uitwezen en waar de fabrikant ook telkens naar verwijst.Ook na 3-4 jaar gebruik van deze weerstations zien we nog steeds dezelfde problemen opduiken aan de lopende band… De fabrikant lijkt er niet meteen een oplossing ten gronde voor te vinden:
- sensoren die steeds falen omwille van (onvoldoende ofwel slecht aangebrachte) coating tegen de vochtigheid en/of water
- sensorverbinding waar condenswater kortsluiting veroorzaakt tussen verschillende aansluitingspinnen met corrosie als gevolg ofwel geen sensordata
- defecte zonnepanelen ofwel draden aan het zonnepaneel die afbreken na enige tijd omwille van corrosie (water)
We beschouwen de overige problemen die we meegemaakt hebben als eerder niet epidemisch.
Temperatuurafwijkingen blijven ook gering wanneer het Meteoshield vuil isDe wettelijke garantie van 2 jaar geldt, maar daarna kost een vervangsensor u 100 euro (+BTW +verzending); ervaring leert ons dat deze het ook begeven na 1-2 jaar…
Geen bedrading, afgezien van de eventuele regenmeter die het best op een kleine afstand wordt geplaatst.De specificaties opgegeven door de fabrikant lijken ons wel “zeer optimistisch” te zijn, om niet te zeggen ‘overdreven’:
- temperatuurmeting (volgens WMO-regels) is +/- 0,1°; de fabrikant van de sensor zelf garandeert de +/-0,1° nauwkeurigheid enkel tussen 20 en 60°C, buiten dit bereik kan die oplopen tot zelfs 0,3°. Dat betekent dat u op geregelde tijdstippen de sensor moet calibreren. Helaas wordt daar weinig of geen melding van gemaakt.
- zonnestraling wordt gespecifieerd als een klasse C pyranometer; dit wordt misschien net gehaald bij ontvangst van de Meteohelix, maar daarna niet meer. Vergelijking met 2 geijkte pyranometers klasse A (dus veel nauwkeuriger) wijst uit dat meerdere helixen die we opgemeten hebben tot zelfs 20% kunnen afwijken. Met andere woorden: de specificatie moet met een grove korrel zout worden genomen.
- de specificatie voor de luchtdruk +/-0,5hPa wordt opgegeven bij een omgevingstemperatuur van 0/50°C. Echter, de druksensor bevindt zich ook buiten en ondervindt grote temperatuurschommelingen. Bij meerdere stations zien we na verloop van tijd grote afwijkingen verschijnen die de meetwaarde dan ook geheel waardeloos maken. Hercalibreren is de boodschap, maar wie heeft een toestel die dit kan?
Aanvaardbare prijs voor wat door de fabrikant wordt beloofd in hun specificatie, maar… (lees ook de andere kolom).Er is mogelijkheid tot het aanschaffen van een uitgebreide garantie; U moet hiervoor uiteraard extra betalen. Jammer genoeg worden de sensoren uitgesloten van deze uitgebreide garantie. Aan u om te raden waarom…
MeteoWind Compact sensor (anemometer + windvaan) is compact, maar werkt over het algemeen vrij goed. Wat software betreft van de IoT versie, zie rechterkolom.De filtercap die zich over de sensormodule bevindt is van kunststof en sluit (helaas) niet perfect aan met de behuizing van de overige elektronica waardoor klein ongedierte de sensor weet te bereiken met alle gevolgen van dien. 
Prijs windsensor MeteoWind valt best mee, al is die de voorbije periode toch ook al flink gestegen.Veel exemplaren van de Barani regenmeter (MeteoRain, inclusief ook de IoT versie) vertonen grote afwijkingen wanneer deze vergeleken worden met andere regenmeters (o.a. de manuele regenmeters van het KMI). We spreken van gemiddeld 10-20% te weinig meten, maar sommige weercondities zorgen voor afwijkingen tot bijna 50%. De reden voor deze afwijking is nog steeds een groot vraagteken. Vandaar dat wij onze bedenkingen hebben bij deze regenmeter, ook al wilt men u laten geloven dat deze beter presteert dan alle andere apparaten.
Update 17 mei 2024: gedurende langdurige regen in het oosten van het land met 24-uur hoeveelheden van 30-40 mm registreren meerdere Meteorain toestellen in deze regio slechts enkele mm, slechts een fractie van de gevallen hoeveelheid. Het zoveelste bewijs dat deze apparatuur van bedroevend lage kwaliteit is.
 De ervaring met de windmeter zijn toch iets beter, maar ook hier zijn er toch enkele opmerkingen te noteren:
- de originele cups van de windmeter zijn eerder fragiel, maar zijn ondertussen vervangen door een wat stevigere opvolger, dit euvel lijkt wel verholpen te zijn.
- de software van de IoT vindt het soms nodig om plots gegevens van de windsnelheid voor een tijdje niet door te sturen; na melding en bevestiging van het probleem door de fabrikant wachten wij nog op de beloofde update van de software… anderhalf jaar is toch wel wat lang ondanks meerdere beloftes. Het wachten gaat verder…
- bij vorst loopt de anemometer relatief snel vast; meerdere anemometers van andere fabrikanten hebben daar ook last van, maar naar onze meningen toch een pak minder snel.

 

Conclusie na 3-4 jaar ervaring met Barani apparatuur

Op papier lijkt alles mooi en goed te zijn. De marketing afdeling van Barani heeft goed zijn werk gedaan: goede website waar het materiaal wordt voorgesteld met niets anders dan voordelen in vergelijking met andere medespelers op de markt.

De praktijk lijkt echter te bewijzen dat er veel niet kan worden waargemaakt van wat er op de website wordt aangeprezen. Er wordt veel beloofd, maar er blijken veel loze beloften te worden gedaan.. 

Het Meteoshield van Barani is een van de weinige producten waarmee ze een goed product in de markt hebben gezet. Maar eenmaal er elektronica en software aan te pas komt, dan loopt toch flink mis en oplossingen laten lang op zich wachten of komen er helemaal niet. De initiële ideeën zijn goed, de uitwerking ervan is volgens onze ervaringen heel wat minder. 

Customer service beperkt zich tot het aanleveren van vervangstukken, maar we missen oplossingen ten gronde van alle veelvuldige problemen die we meemaken. We krijgen dikwijls te horen dat wij de enigen zijn die de problemen ervaren, de defecten zijn te wijten aan het Belgische klimaat, kortom, men weet voor elk probleem wel een oorzaak te geven die niet bij hen te zoeken is. 

Onze ervaringen zijn niet gebaseerd op een klein aantal toestellen maar op bijna 100, wat in onze ogen een meer dan representatief aantal vertegenwoordigt en een goed beeld schetst van wat de Barani producten juist zijn en hoe die zich gedragen na enkele jaren. 

Voor wat betreft het BMCB-netwerk kunnen we bijgevolg maar 1 conclusie trekken: het einde van het Barani-tijdperk…

Meer details over wat er allemaal verkeerd gaat kan u hier bekijken… 

De fabrikant appreciëert het helemaal niet dat  er geen promotie meer wordt gemaakt en dat we alle problemen aankaarten op onze website. We hebben hen er nochtans in de voorbije jaren meerdere keren op gewezen dat het aantal defecten niet meer aanvaardbaar is.. In de afgelopen weken bleef het dan ook volledig stil van hun kant; het lijkt er op alsof men weg wil lopen van alle problemen…

 

Het alternatief: het nieuwe weerstation ontwikkeld door BMCB

Omwille van alles wat we hiervoor beschreven hebben werd reeds begin 2023 het idee geopperd om uit te kijken naar een ander alternatief.

Het nieuwe weerstation moest aan een aantal vereisten voldoen:

 • uiteraard meten volgens de geldende regels van de WMO
 • geen defecten, maar we blijven realistisch: veel minder defecten vertonen
 • meer flexibiliteit, meer types sensoren en combinaties ondersteunen
 • tevens gebruik maken van IoT-netwerken zoals Sigfox, Lora, energiezuinig
 • calibratie moet mogelijk zijn van sensoren in het weerstation zelf, niet achteraf op de server
 • geheugen aan boord hebben om data op te slaan
 • betaalbaar zijn, maar niet ten koste van de hierboven vermelde zaken

De ontwikkelingen werden gestart en de eerste 4 test-weerstations werden geïnstalleerd in de Ardennen begin november 2023. De keuze voor de Ardennen kwam er omwille van meer extreme weercondities die daar verwacht kunnen worden in vergelijking met Laag- en Midden-België, zeker tijdens de winterperiode. De bedoeling van de test-stations was eventuele tekortkomingen in het ontwerp snel te kunnen opsporen.

Het testen wierp zijn vruchten af: twee problemen doken op en werden inmiddels ten gronde verholpen. De nieuwe versie zal uiteraard nog verder getest worden en ook gebeuren in grotere aantallen om de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te krijgen.

De nieuwe weerstations hebben ook een grotere flexibiliteit: er worden meerdere versies gemaakt die verschillende combinaties van sensoren hebben. Een “weerstation” (locatie) kan bestaan uit 1 of meerdere (meet)modules die verschillende parameters meten:

 • een module met 2, 3 of 4 temperatuursensoren + aansluiting voor regenmeter
 • een module met een temperatuur/vochtigheidsprobe + 1 of 2 extra temperatuursensoren + aansluiting voor regenmeter
 • een module voor de meting van de wind: momenteel wordt de Barani-MeteoWInd-sensor ondersteund (dus niet IoT!), maar de nodige voorzieningen zijn aanwezig om instrumenten van andere fabrikanten aan te sluiten
 • een module die fungeert als barometer waarbij de luchtdruk nauwkeurig wordt gemeten; dit station of module is bedoeld voor binnenhuis gebruik om grote temperatuurschommelingen te voorkomen; temperatuur heeft immers een grote invloed op de nauwkeurigheid van de druksensoren
 • op de planning: module voor de meting van zonnestraling met verschillende types pyranometer
 • op de planning: module voor de meting van bodemvochtigheid en bladnat
 • op de planning: module met 8 temperatuursensoren
 • op de planning: module voor interfacing met allerhande sensoren die het Modbus RTU protocol ondersteunen (om enkele voorbeelden te geven: wegende regenmeters, smart-pyranometers, enz…)

Het is dus perfect mogelijk een module met temperatuursensoren te gebruiken in combinatie met een module voor de meting van de wind. De beide modules vormen dan een weerstation.

Elke module heeft zijn eigen zender aan boord om de gegevens te versturen. Waar het nodig is, is ook de voorziening aanwezig om calibratie uit te voeren van sensoren (bijvoorbeeld temperatuursensoren) en de calibratie direct op te slaan in de module. Het grote voordeel daarvan is dat de calibratie veel nauwkeurig kan uitgevoerd worden dan achteraf op de server (waar de gegevens met eenresolutie van 0,1° worden aangeleverd). Bovendien krijgt elke ontvanger van deze gegevens meteen de juiste gegevens toegestuurd.

De individuele modules van het weerstation maken gebruik van een zonnepaneel voor de energievoorziening. Wanneer sensoren worden gebruikt die een hogere energieconsumptie hebben, kan de grootte van het zonnepaneel worden aangepast.

Elke module heeft een geheugen aan boord die een opslag van gegevens mogelijk maakt van 1 jaar waarnemingen. Naast de gegevens die via het draadloze netwerk worden verstuurd kunnen nog extra data opgeslagen worden, ofwel met een betere tijdresolutie. Via het draadloze netwerk worden de gegevens elke 10 minuten verstuurd, in het geheugen kunnen gegevens bijvoorbeeld elke 2 minuten worden opgeslagen.

De ontwikkeling van de software van deze modules gebeurt volledig in eigen beheer. We zijn niet meer afhankelijk van een fabrikant. Hoewel we er naar streven om geen wildgroei te creëren aan verschillende versies, kunnen we alles wel in overweging nemen. Wanneer we een probleem ontdekken kunnen we ook veel sneller ingrijpen en het probleem oplossen.

Heeft het weerstation dan geen nadelen?

 • wanneer je de vergelijking maakt met de Meteohelix is het groter zonder weliswaar “echt groot” te worden. De elektronicabox meet 20x10cm en is 8cm hoog.
 • je hebt meer bedrading; daar kunnen we moeilijk onderuit wanneer je temperatuur op 1,5m hoogte wilt meten en tevens de temperatuur op het gras en/of in de bodem… het zonnepaneel is afzonderlijk te monteren, maar heeft een kabelverbinding met de elektronicabox. De aansluiting van de regenmeter gebeurt ook via een kabelverbinding.
 • maar geen erg, ons team helpt je met plezier met de installatie…

En de prijs?

Eerst en vooral willen we duidelijk maken dat de prijzen die we hierna vermelden enkel ter indicatie dienen en berekend zijn aan de hand van de prijzen op dit ogenblik gekend en voor een bepaalde lotgrootte. Prijzen van onderdelen kunnen stijgen, wisselkoersen kunnen in ons nadeel schommelen… De prijs geldt voor mensen die bijdragen (meerwaarde) aan ons netwerk. Wijzelf hoeven er niet aan te verdienen, dat was in het verleden niet anders. We zijn geen commerciëel bedrijf en moeten geen winst maken. We verhogen enkel de totale onderdelenkost met 15% dat dient als buffer:

 • voor het oplossen van defecten bij eigenaars, noem het een soort garantie.
 • voor het bekostigen van prototypes tijdens ontwikkeling
 • voor de kost die we hebben wanneer een module niet zou werken, noem het “uitval tijdens opstart”
 • NIET voor werkuren of loon
 • NIET voor zaken die onze club en meetnetwerk niet vooruit helpen

Veel hangt natuurlijk af van wat je allemaal wilt meten en met welke sensoren. Je kan het zo duur maken als je zelf wilt. We maken geen sensoren zelf (met uitzondering van de temperatuur/vochtigheidsprobe). We maken gebruik van sensoren die op de markt zijn en die hun deugdelijkheid al hebben bewezen. Door de grote flexibiliteit van het nieuwe ontwerp kunnen we vlot overweg met een groot gamma sensoren en wat niet standaard lukt, daarvoor maken we uitbreidingen in onze elektronicabox (daarvoor zijn we al voorzien).

De kostprijs van de elektronicabox (inclusief zonnepaneel) situeert zich rond 250 euro; dit is de prijs zonder sensoren, geen regenmeter en ook geen ‘thermometerhut’ of Meteoshield. 

Reken op een 25-tal euro voor elke goede temperatuursensor die perfect gebruikt kan worden voor meting van gras- en bodemtempraturen. De meetprobe voor temperatuur/vochtigheid die in de themometerhut/Meteoshield gaat bedraagt circa 60 euro en gebruikt hetzelfde sensorelement als de Meteohelix.

De keuze van de regenmeter is aan jou, alle modellen ‘tipping bucket’ regenmeters kunnen aangesloten worden. Welke types de beste prestaties vertonen gaan we nog uittesten tijdens de komende maanden. We willen immers een beter instrument vinden dan de Barani MeteoRain waarvan we helemaal niet tevreden zijn.

Meting van de zonnestraling is duurder. De goedkoopste pyranometers kosten toch snel enkele honderden euro, oplopend naar duizenden voor de professionele modellen.

Zoals je kan lezen hebben we nog veel ideeën en de komende maanden en jaren willen we die verwezenlijken. We zullen jullie dan ook met plezier op de hoogte houden van alles wat er gebeurt en wat wat we kunnen aan- en afraden… Om ons ook daadwerkelijk te bewijzen willen we ons vergelijken met professionele weerstations. De komende periode lees je hier zeker meer over…

Eerst gaan we testen vooraleer echt aan te bieden. We willen immers niet dat de eigenaars van een weerstation dienen als een beta-tester…

Tekst hierboven dateert van: 18 maart 2024
 

Update 24 april 2024

De installatie van de nieuwste versie van WeatherWise weerstation is begonnen op vrijdag 12 april. Op de terreinen van de Koninklijke Sterrenwacht van België te Humain (nabij Marche-en-Famenne) werden twee exemplaren van onze weerstations geïnstalleerd. Dit is hetzelfde terrein waar zich ook het synoptische weerstation van het KMI zich bevindt en waar het KMI ook de testen van Barani's Meteoshield heeft verricht.

De meetopstelling is in samenwerking met het CRA-W (Centre wallon de Recherches Agronomiques). Op het terrein worden ook nog andere weerstations getest voor agrarische doeleinden.

De BMCB weerstations - broederlijk naast elkaar - kunnen live bekeken worden via de webcam van het KMI van hun weerstation te Humain: https://www.meteo.be/nl/weer/waarnemingen/webcams/webcam-humain

Er werden 2 weerstations geplaatst om de twee verschillende meetsensoren te testen en te vergelijken. Deze weerstations kunnen verder vergeleken worden op  prestaties met de andere aanwezige weerstations op het terrein, inclusief het officiële KMI-weerstation.
De weerstations meten de luchttemperatuur (2 versies sensoren), luchtvochtigheid, grastemperatuur op 10 en 5cm hoogte en bodemtemperaturen op 5, 10 en 20cm diepte.

Synoptisch waarnemingsstation van het KMI te Humain (March-en-Famenne)

Een tweede locatie kreeg reeds een nieuw weerstation. Het werd geplaatst te Losheimergraben (Büllingen) op 100m afstand van de Duitse grens. Hier betreft het hem een temperatuurstation (in de hut op 1,5m en ook op 50/30/10cm boven de grond). De bedoeling is het grasminimum te meten, maar bij een sneeuwdek wordt de laagste temperatuur boven de sneeuw gemeten, vandaar ook meetsensoren op 30 en 50cm hoogte.

En een derde locatie die voorzien is van een nieuw weerstation is helemaal aan de oostelijke kant van Brugge (gehucht Male, Sint-Kruis Brugge), op een boogscheut van Sijsele (Damme). Ook hier betreft het hem een temperatuurstation (hut 1,5m en op 10cm boven gras).

Wanneer het weer het toelaat zullen in het weekend van 28 april nog meerdere locaties worden toegevoegd in het oosten van het land.


Update 8 mei 2024

Het uitrollen van de WeatherWise weerstations gaat gestaag verder… 

Op zondag 28 april werden in het oosten van ons land 3 locaties van het nieuwste type voorzien: Grünen Kloster / Elsenborn en tevens Mürringen kregen een meetstation  met  temperatuur op 1,5m en boven het gras, te Braunlauf (Burg-Reuland) werd een update gedaan van het eerste teststation (dat de winter zonder problemen had overleefd) naar de nieuwste versie met meting van temperatuur in de hut, op 2 niveaus boven gras en tevens luchtvochtigheid en neerslag.

Op 6 mei werd een nieuw WW-stations geinstalleerd 100m over de grens met Nederland te Sint-Kruis (deelgemeente van Sluis, NL) met meting van temperatuur en luchtvochtigheid; de dag erna volgden nog twee stations: in het noorden van de provincie Antwerpen te Wuustwezel werd de zoveelste defecte Barani Meteohelix vervangen door een WeatherWise exemplaar (temperatuur in hut en boven gras, luchtvochtigheid, neerslag) en een nieuwe locatie te Stekene (Oost-Vlaanderen) kreeg ook een meetstation voor temperatuur en luchtvochtigheid.

Vooralsnog vertoont geen enkel WeatherWise-station tekenen van problemen (en dat proberen we uiteraard zo te houden…).
 

Update 17 mei 2024

Ook vandaag werd er rondgereden in de provincie Oost-Vlaanderen.

De eerste halte was in Merelbeke waar op op een nieuwe locatie een weerstation werd geïnstalleerd voor het meten van temperatuur in de hut en boven het gras en tevens de relatieve vochtigheid.

De tweede stop bevond zich in de Vlaamse Ardennen waar ons voormalig weerstation in Brakel een grondige update kreeg. Het Barani weerstation - defect sedert langere tijd - werd er vervangen door een WeatherWise versie; dezelfde parameters worden er nu weer gemeten zoals te Merelbeke, maar ook de neerslag.

We moeten vandaag tot onze grote ergernis nogmaals vaststellen dat het meten van de neerslag met de Barani MeteoRain ook problematisch is. In het oosten van ons land vielen grote neerslaghoeveelheden in de voorbije 24 uur (30-40 mm op bepaalde plaatsen) en bepaalde regenmeters wisten maar enkele millimeter te registreren. Hoog tijd dat ook dat Barani apparatuur vervangen wordt door een beter werkend alternatief.

 

Update 23 mei 2024

In de provincie West-Vlaanderen werd vandaag de kuststrook bezocht en werd het defecte Barani-Meteohelix station in De Haan vervangen door een nieuw WeatherWise meetstation.

Te Westende werd een extra weerstation geplaatst zodat we naast De Haan een tweede meetlocatie hebben op minder dan 1 km van de zee.

Meteo-BE.net | BMCB.info maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren.
Door gebruik te maken van Meteo-BE.net | BMCB.info gaat u akkoord met ons cookiebeleid.